Středa, 19. května

Lekce matematiky

stalahnát 3.11.2020
Když si mohl matematickou lekci střihnout pan Flegr [1], nechci ani já zůstávat pozadu. 
Objevil jsem totiž skvělý námět: plošné testování Slovenska...

     Hned v úvodu musím předeslat jedno: netvrdím, že Covid-19 je pouhá chřipečka.
Ale to, co se z něj ad nauseam dělá, už mi přijde jako notně za vlasy přitažené politikum. Jenže: proč by tomu tak nemělo být, daří-li se tím úspěšně upozaďovat jiné problémy a jako bonus si na tom ještě lze vyvařit nemalý finanční profit...

     V tom se ale pitvat nechci, zaměřme se na Slovensko. To se rozhodlo pro takřka ultimativní řešení: Jednoho každého podrobit "dobrovolnému" otestování, zda je infikován onou metlou lidstva jednadvacátého století či nikoliv. To možná je na jedné straně vlhký sen zaníceného epidemiologa, na stranu druhou to má určitá úskalí.
Třeba proto, že jedinec absorbující "virovou nálož" neklekne pod jejím vlivem ihned.
Po jistou dobu se s ním zdánlivě vůbec nic neděje. Teprve po určité době (říkejme jí inkubační) se u něj vyskytnou příznaky a nemoc propukne. Nebo (v případě našeho koronaviru) také ne. Žádné příznaky ani nemoc, jen se dotyčný jedinec může stát
dalším více či méně úspěšným distributorem nežádoucího koronaviru.

     Naštěstí lidé vynalezli způsob jak určit, že organismus dotyčného jedince (nemocného či zdravého) je kontaminován právě SARS-Cov-2. Například antigenním testem [2]. Tento úžasný test poskytuje "vysokou přesnost" v porovnání s testem PCR
(o jehož kvalitě zmíněná studie cudně mlčí). Považuje se v té studii za etalon, se kterým je srovnávána senzitivita antigenního testu. Ta dle provedené studie rozhodně není
"v mezích očekávání".

     Dalo by se říci, že je možno souhlasit s první větou přispěvku jisté slovenské ovce
z diskuze pod článkem o vynikajících výsledcích celoplošného testování na Slovensku:
"A k tej nespoľahlivosti testov, uvádza sa, že je na úrovni 67% pri pozitivite a 96% pri negativite."
S tím číslem 67% lze souhlasit, i když existují antigenové testy dva, přičemž ten druhý má ještě horší výsledek: 63%. Nicméně příspěvek má pokračování: "To znamená, že keď bolo odhalených cca. 30 000 pozitívnych, tak ešte okolo 15 000 odhalených nebolo..." Tímto komentářem obhajujícím nedostatečnou citlivost testu pisatel odhaluje, že nepatří k ovcím, nýbrž k hodně hloupým ovcím.

     Nutno konstatovat, že senzitivita 67% znamená jenom to, že při protestování
3 625 332 subjektů by mohlo být až 1 196 360 z nich vyhodnoceno jako falešně negativních (tedy že test PCR by je správně vyhodnotil jako pozitivní).
Z tohoto pohledu je 38 359 subjektů (označených jako pozitivní) pouhá příslovečná špička ledovce. Test díky své nízké citlivosti bohužel neukáže, jestli je promořenost pouhé zjištěné jedno procento nebo 2% nebo (v případě nejhoršího scénáře) 33%.
Když vezmeme v potaz, že nebyly testovány děti do věku desíti let (které ovšem u nás momentálně nesmějí chodit do školy - patrně se považují z hlediska přenášení koronaviru za plnohodnotné roznašeče), začíná se celá slovenská anabáze jevit v jiném světle. Je sice pravda, že bylo zachyceno cca 1% z celkového množství testovaných osob jakožto pozitivních s "velkou náloží viru", ale rozhodně nemohlo být zachyceno neznámé množství osob nacházejících se právě v inkubační době. Další blíže neurčené množství subjektů na SARS-Cov-2 pozitivních bylo antigenním testem vyhodnoceno jako negativních, ač tomu tak ve skutečnosti nebylo. Vyzbrojeny "negativní propustkou" Medical Certificate nyní tyto subjekty mohou jako oficiálně zdravé vesele a s klidnou myslí posílit řady rozsévačů...
Přesnost takových podmíněně dobrovolných plošných manévrů mi připomíná vědecké určení doby příchodu Járy Cimrmana do obce Liptákov radiokarbonovou metodou s tolerancí +/- 200 let...

     Chce-li někdo obhajovat tyto testy poukázáním na pokles výskytu Covidu-19 v lokalitách, kde se předběžně zkušebně testovalo již dříve, dovolím si jej upozornit, že - při uplatnění velmi podobných opatření jako na Slovensku - došlo již také u nás k jistému poklesu reprodukčního čísla R, ovšem bez nutnosti plošného testování.

     Bohužel se obávám, že vynálezce tak skvělého byznysu, jakým (opakované?) plošné testování bezesporu je, se jej nebude chtít vzdát. Maximálně se pokusí přenést náklady spojené s testováním z beder eráru na bedra konkrétních testovaných osob (v případě, že se to stane součástí vstupní procedury na území Slovenska).


pozitivně-negativní test na covid-19


jiný pozitivně-negativní test na covid-19


[1] https://zivotvcesku.cz/vedec-flegr-zverejnil-graf-kolik-lidi-denne-zemre-na-covid-za-9-dnu-uz-asi-250-mrtvych-predikuje/

[2] https://www.fnmotol.cz/odbor-komunikace/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/archiv-2020/27102020-antigenni-testy-nejsou-spolehlive-ukazuje/

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.